Zkusil bych stručně vysvětlit, oč teď běží

Boundedly rational notes on complex systems