K mediálním vyjádřením prof. Berana

Raději bych na prof. Berana vůbec nereagoval, ale vzhledem k tomu, že kromě vystupování např. na demonstraci za větší rozšíření COVIDu a více mrtvých, poradenství pro SPD či interview pro TV Sputnik, je častým hostem i běžných médií včetně veřejnoprávnách, a zdrojem zmatení statisíců, možná i milionů lidí v Česku, je asi lepší něco napsat.

Vzal bych si k tomu text v deníku MF Dnes, kde prof. Beran lže o vzniku systému PES a sám se vlastně distancuje od vědy. U vzniku systému PES jsem byl, nevycházím tedy ze zprostředkovaných informací

I.

Za nejzajímavější část textu považuji tu, kde se vlastně sám prof. Beran od epidemiologie jako oboru distancuje slovy

"...epidemiologie v západním světě je něco podstatně jiného než u nás, v zemi s tradicí skutečných epidemiologů...".

Samozřejmě neplatí, že by šlo o situaci "u nás", může spíše jít o situaci v představách prof. Berana. Asi každý, kdo s vědou má něco do činění, ví, že věda je dneska mezinárodní. Představa, že “západní epidemiologie” je něco jiného než epidemiologie, kdežto u nás se pěstuje “tradice skutečných epidemiologů", a tím “skutečným epidemiologem” dneška je nejspíše právě prof. Beran, je skutečně fantastická.

Nicméně, odpovídá sebe-prezentaci prof. Berana, který od začátku pandemie stihl podle vlastní prezentace předstihnout "epidemiologii v západním světě" v pochopení kolik lidí se COVIDem nakazilo, objevem slábnutí viru, vlastní strategií zvládnutí pandemie, originálním pohledy k fungování očkování a imunity, a tak dále a tak podobně. A samozřejmě i vlastním lékem.

Bohužel, prof. Beran svoje hypotézy vždy prezentoval široké veřejnosti v masových médiích, ne na odborných fórech. Nic z originálních tvrzení o počtu nakažených, slábnutí viru nebo léčbě nedoprovázelo zveřejnění dostatečných odborných podkladů, ověřitelných dat a statisticky důvěryhodných analýz.

Bohužel, na to, aby se mediální působení prof. Berana dalo zařadit do kategorie "lokálních bizarností a kuriozit", má v Česku příliš velký vliv a děsivý impakt. S prof. Beranem se o zázračné léčbě radil premiér ČR o prázdninách. Nesmyslným grafem slábnutí viru od prof. Berana uklidňoval premiér ČR veřejnost a asi i sám sebe v době rychlého nástupu druhé vlny. Přestože se řada tvrzení prof. Berana z jara či podzimu ukázala zjevně mylná, prof. Beran poskytuje dál desítky dalších mediálních vystoupení, kde zpravidla chybí jakákoliv reflexe předchozích nesmyslů, naopak přichází nesmysly nové.`

II.

O vzniku systému PES něco trochu vím, takže si jsem celkem jistý, že část textu, ze kterého MF vytvořila titulek textu, totiž, že se na tvorbě PES nepodílel žádný lékař nebo epidemiolog, je prostě a jednoduše lež. Za ministerstvo zdravotnictví se na tvorbě PES podíleli především hlavní hygienička MUDr. Rážová a prof. Chlíbek, který má mimochodem profesoru v oboru hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie. Spolu s nimi řada dalších odborníků a lékařů.

Obávám se, že podobnou úroveň lži většina čtenářů MF Dnes neočekává, takže si řekne “sice to není úplně pravda, ale přece by profesor Beran prostě takhle nepsal něco, co zjevně není pravda”.

Ne, fakt to jsou lži. Samozřejmě na matematičtější části PES, kterou je Index rizika, se podíleli převážně matematici a přírodovědci, ale samozřejmě i tato část vznikla s konzultacemi lékařů a epidemiologů. Naopak pod prakticky epidemiologickou částí, t.j. Tabulkou opatření, nejsou vůbec podepsaní matematici, ale Ministerstvo zdravotnictví. Finální verze PES byla zcela v rukou ministra MUDr. Blatného.

Ono je to ale jedno - hlavně ta matemtičtější část je veřejná, ověřitelná, a kdokoli se může podívat, jak dobře index koreluje s počtem lidí na JIP o několik týdnů později, mohl ji napsat kdokoli. Samozřejmě se dá kritizovat, ale na nějaké běžné odborné úrovni “západní vědy” by argumentace stylem “vy nejste epidemiolog takže nemáte pravdu, já skutečný epidemiolog jsem, takže pravdu mám” nikoho asi nenapadla - kdyby takhle někdo osobně útočil na nějaké výsledky na odborné konferenci, tak bude spíš za blba.

III.

Široká veřejnost může nabýt mylného dojmu, že je prof. Beran pro jaksi “disentní” názory neprávem umlčován.

Myslím, že vůbec ne. V médiích je neustále. Kdyby prof. Beran říkal něco odborně zajímavého, tak si myslím, že by to nějaké odborný zájem budilo i přes šílenou prezentaci. Prakticky ale když si vezmu návrhy prof. Berana obsahově, tak jeho nápady, co by se mělo uvažovat, jsou triviální. Samozřejmě při tvorbě Indexu rizika možnosti zahrnout různé jiné indikátory tým autorů zvažoval. Pokud čtenář MF Dnes pochybuje, zda někoho napadlo, že by se mohl hodnotit třeba počet hospitalizovaných, tak - napadlo! Výhodou sledování údajů typu "počet prokázaných nákaz v kategorii nad 65 let" oproti "počet právě přijatých do nemocnice" je, že při dostatečně širokém testování poskytují pohled dopředu. Bohužel, za půl roku je naprosto jasné, že z pozitivně otestovaných seniorů určitá část skončí v nemocnici. Tedy pokud chceme index, který reaguje rychleji, je vhodnější použít incidenci. Podobně z incidencí a pozitivit vychází hodnocení situace např. ECDC, americké CDC, a řada států podle něj rozhoduje například o omezení cestování.

IV.

Nevím moc co dodat. Akademické tituly jsou akademická hodnost, nikoli doživotní záruka, že někdo nezačne vyprávět do masových médií nesmysly.