Drobnosti k Brigitě

A: opatření fungují. Ale ne dost

Read →