10 Comments
Nov 28, 2021Liked by Jan Kulveit

Díky za tento článek. Poslední dobou je podobné demagogie bez jakýhokoliv pushbacku(například živé rozhovory ve vysílání ČT24) tolik, že jsem si začínal myslet, že si to všechno představuju a začínám bláznit.

Expand full comment
Nov 27, 2021Liked by Jan Kulveit

Yes.. umím si tento článek představit mnohem širší a delší a podrobnější.

Expand full comment

Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

Kdy si člověk přečte titulek o demagogiích a polopravdách, předpokládal by odkaz na konkrétní články či vyjádření a jejich autory. S výjimkou jednoho jména se to tu ovšem nekoná. Pro člověka nesledujícího čím, kdo autora kdy ranil, není tedy jednoduché se vyznat v tom, o čem a o kom je řeč. Nálepkování typu vědecká sekce Zdravého fóra též moc nepomůže.

Přinejmenším část zmíněných hříchů není ani tak demagogií, jako poukazováním na fakta, která nejsou v danou chvíli vítána. Tvrzení, že tato fakta se stala hlavním zázemím antivaxerů je neuchopitelné a pokud není doložené, jedná se o něco blízkého pomluvě, protože pro každého seriózního člověka je spojování jeho práce s antivaxery urážkou.

Demagogie je jistě velmi nepěkný hřích. Obecný popis v příspěvku je ale v mnohém na pomezí. Soudím, že každý z nás má i podvědomě si vybírat a věřit spíš zdrojům, které podporují jeho vlastní přesvědčení a od toho je odborná diskuse, aby se střetem argumentů dospělo k pravdě. Teprve v okamžiku, kdy někdo proti přesvědčivým důkazům trvá a propaguje nesmysly, jsme na půdě demagogie.

Od takto přísného člověka by se dalo očekávat, že se nikdy lidskou slabostí inklinace k chtěnému nikdy neprovinil. Inu, co takhle případ imunity. Vážený autor v správné snaze odporovat promoření jako vhodného nástroje pro řešení epidemie ale dospěl k potřebě popírat to, že promoření vůbec existuje. Dá se dohledat nadšená propagace poněkud obskurního článku na toto téma, selektivní zdůrazňování jedné situace ve vesnici v Jižní Americe, či dokonce velmi neuchopitelné úvahy na téma imunita je složitým procesem vyvinutým po dobu milionů let evoluce a tedy jí nelze rozumět, ergo sum tvrzení, že je srovnatelná nebo lepší než imunita po očkování je nesmysl. Nezaznamenal jsem ale citace seriózních studií na toto téma, či alespoň elementárního zhodnocení domácích dat o reinfekcích poté, kdy je UZIS přestal zcela tajit (https://www.facebook.com/jindrich.weiss.1/posts/362193025447168). Dnes nelze pochybovat, že promoření funguje jako ochrana proti nemoci efektivně a lépe než vakcinace. Jiným případem je dlouhodobé zavírání očí nad vyvanutím imunity po očkování, která je z Izraele dlouhodobě známa (https://www.facebook.com/jindrich.weiss.1/posts/362191785447292).

Mimochodem i u té citované nakažlivosti to není tak černobílé. Byť je dost důkazů, že očkování alespoň částečně funguje i proti vlastnímu nakažení, ukazuje průběh jednotlivých vln, že se jedná jen o jeden faktor a že víra v kolektivní imunitu není realistickým očekáváním (např. z 10.11. https://www.facebook.com/groups/covid19cz/posts/1952552998248153/).

Expand full comment

V tomto článku lze rozporovat mnoho věcí. Autor tepe jiné, ale sám dělá totéž. Například u Islandu říká, že stav epidemie je dán kombinací různých vlivů, aby potom řekl, že reprodukční číslo je mnohem menší než "přirozené" reprodukční číslo Delty, které se nějak odhaduje (!)... Takže odhad "přirozeného" R je autorovi dobrý, aniž by zkoumal jeho věrohodnost, natož aby zkoumal, zda i to odhadované reprodukční číslo náhodou nezávisí také na kombinaci různých vlivů (stejně jako stav epidemie). Zde je evidentní, že autor si vybírá informace, které podporují jeho názor a ty nepodrobuje žádné kritice...

Expand full comment

Zdá se, že autor zvolil metodu “nejlepší obranou je útok”. Místo jasného zdůvodnění, proč jeho modely nefungují a ani po roce očkování (při více než 75% proočkovanosti dospělé populace) tu nemáme ani náznak slibované “stádní imunity”, poukazování na hypotetický myšlenkový bias u oponentní skupiny. Být Vámi, nemistruji ostatní, ale chodím kanály…

Expand full comment

"Statistik s jasnou myslí a snahou dobrat se pravdy nejspíš musí dojít k závěru, že z podobného grafu se nedá říci v podstatě nic..." Naopak, statistik s jasnou myslí si při pohledu na zjevný rozdíl mezi oběma skupinami musí položit dvě otázky...1. Co je příčiinou ? a 2. Jaké jsou důsledky?... To, že neznám odpověď na první otázku, není důvodem se nepokusit závěr formulovat a o své zjištění se nepodělit. Michelson s Morleyem svým pokusem ukázali, že éther neexistuje, aniž by chápali proč. Až Einstein jejich pozorovaní vysvětlil a závažnost jejich zjištění podtrhl. Vysvětlení, že za různou velikost virové nálože u oč. a neoč. může pravděpodobně rozdílná doba testu vzhledem k začátku infekce, nijak nepopírá závěr, který bylo možno učinit skoro vzápětí po pozorování.: Že infikovaní očkovaní do doby, než jsou testem odhaleni , pravděpodobně v průměru trousí virus víc, než infikovaní neočkovaní. A toto zjištění má hodnotu samo o sobě, bez ohledu na to jestli si ho někdo překroutí pro potřeby obhajoby svých mylných teorií.

Expand full comment

Vynikající, díky.

Expand full comment