Marginalizace viru minimalizuje i škody

Polemika s naivními srovnáními škod způsobených virem se škodami v důsledku protiepidemických opatření

Read →