Se školami je to složitější

Riziko vě školách se nedá zjednodušit na je-není. Česko zavíralo školy spíš později než jiné země EU. Plus k otřesné práci s publikovým výzkumem

Read →